Czynniki wzrostu są to białka, których zadaniem jest stymulacja procesów naprawczych i regeneracyjnych tkanek po uszkodzeniu.

Czynniki wzrostu są to białka, których zadaniem jest stymulacja procesów naprawczych i regeneracyjnych tkanek po uszkodzeniu.
Największa ich koncentracja występuje w ziarnistościach płytek krwi, z których czynniki są uwalniane w odpowiedzi na uszkodzenie tkanek w trakcie procesu krzepnięcia krwi. Czynniki wzrostu stymulują migrację komórek do miejsca uszkodzenia, ich namnażanie i różnicowanie, a także proliferację naczyń krwionośnych.

Od kilku lat czynników wzrostu coraz powszechniej używa się w różnych gałęziach medycyny do stymulacji gojenia tkanek.
W ortopedii są one stosowane do przyśpieszenia zrostu kostnego i gojenia tkanek miękkich, takich jak mięśnie i ścięgna. W warunkach operacyjnych stosuje się czynniki wzrostu jako działanie wspomagające w leczeniu stawów rzekomych kości, w rekonstrukcjach więzadeł w kolanie, czy szyciu zerwanego ścięgna Achillesa.W warunkach ambulatoryjnych stosuje się czynniki wzrostu w leczeniu szeroko rozumianych zmian ja tendinopatie,entezopatie oraz zmian zwyrodnieniowych i przeciążeniowych.

Najczęstsze patologie w których z powodzeniem stosuje się terapię czynnikami wzrostu to: zmiany zwyrodnieniowe ścięgna Achillesa, entezopatie (czyli choroby przyczepów ścięgien do kości) – kolano skoczka (przyczep więzadła rzepki), łokieć tenisisty, łokieć golfisty, ostrogi piętowe , uraz mięśni, a także leczenie zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych.

Stosujemy czynniki wzrostu wyizolowane z krwi własnej pacjenta więc nie istnieje ryzyko zakażenia WZW,HIV,czy jakiejkolwiek reakcji niepożądanej związanej z podawaniem preparatu krwiopochodnego.